Naš tim…

obezbeđuje kompletnu logističku podršku od preuzimanja pošiljke na dogovorenoj adresi i pripreme potrebnih izvoznih/uvoznih dokumenata do izdavanja transportnih dokumenata i transporta pošiljke na željenu destinaciju.