Avio transport

komercijalne robe, opasnih materija, diplomatskih pošiljki i ličnih stvari (posjedujemo IATA cargo licence)